La ciutat de Pedra: el Deir (Jordània)

Petra ens ofereix les restes de l'imperi nabateu amb façanes de temples i tombes, tallades a plom de pedra arenisca, fonent-se arquitectura i paisatge, envoltada i amagada entre muntanyes...

El volcà Arenal (Costa Rica)

L’Arenal, de 1633 metres, és un dels volcans més actius del món, i des de fa més de 40 anys, va sortint rierols de magma, amb les seves pedres incandescents i explosions que aixequen pedres i sendra i sorolls produïts per la desgasificació del volcà...

Ayasofya (Estambul)

Santa Sofia, la gran església cristiana de l'antiga Constantinopla, convertida avui en dia en museu, és una de les moltes meravelles que ens ofereix Estambul.

La ciutat maia de Tulum

Al costat del mar Carib sobre un penya-segat d'uns quinze metres que dóna a unes aigues turqueses i cristal·lines, es troba les restes de la ciutat de Tulum, una de les joies de la Riviera Maya...

El rellotge astronòmic de la Ciutat Vella de Praga

En l'Ajuntament de la plaça de la Ciutat Vella de Praga es troba un dels seus símbols: el rellotge astronòmic format per un calendari, el quadrant astronòmic i les figures animades...

El passeig marítim de Sant Vicenç Montalt

A banda de mar de Sant Vicenç de Montalt es troba el passeig marítim, anomenat com el Passeig del Marquès de Casa Riera, de més d'un quilòmetre de longitud, on es troben una sèrie de cases i torres de la burgesia catalana del segle XIX i XX, que a l'igual que a altres zones costaneres del Maresme es van assentar.


Moltes d'aquestes torres han estat substituïdes avui en dia per blocs d'apartaments i hotels, però encara podem trobar un conjunt d'habitatges unifamiliars amb jardí, i d'estil noucentista.

Número 6 | De planta baixa i dos pisos, destaca per la seva volumetria amb tribuna i la configuració de la coberta vidriada.


Número 7 | Coneguda com Can Sans, està formada per una planta baixa, amb un porxo, i pis. Les cobertes tenen una forta pendent i amb teules vidriades. També disposa d'una torre al centre de la casa que sobresurt un pis més i està coberta a quatre vents. Destaca les rajoles de ceràmica a la façana, decorant la planta baixa i les finestres.


Número 9 | Formada per una planta baixa i pis, i amb una petita golfa.


Número 12 | També formada per planta baixa i pis, presenta unes terrasses petites i porxos, unes golfes i una coberta a quatre vents, envoltat per un pati.


Número 13 | De característiques similars a l'anterior: planta baixa i un pis amb un pati al voltant, està cobert a dues aigües amb rajoles vidriades. A la mateixa alçada de la casa, té com a particularitat, una torre semicircular.


Número 14 | Formada per una planta baixa i pis, amb unes petites golfes, té una torre que s'alça un pis més. Sense elements decoratius a la façana, la coberta de la casa és a dues aigües i la torre a quatre.


Número 15 | Amb un gran jardí que l'envolta, destaca la torre elevada i els detalls en el tractament de les cobertes i baranes. Hi ha terrasses i porxo, amb coberta a dues aigües a la casa i de quatre a la torre, i amb un ràfec que envolta tota la casa.Número 16 | A més de la planta baixa, amb un porxo amb columnes, té un pis i unes petites golfes. L'acabament forma un ràfec, i les cobertes són a dues aigües.


Número 18 | De planta baixa i dos pisos, amb una torre elevada i un porxo a la planta baixa, a l'entrada. Té una galeria amb barana de pedra i una coberta a diferents nivells, a quatre vents, igual que la torre. El coronament de la façana està fet de pedra, amb gerros decoratius també de pedra.


Les cases modernistes del carrer de Sant Pau a Vilassar de Mar

Vila de gran tradició marinera i emprenedora, Vilassar de Mar va viure intensament les onades migratòries a les Amèriques de les darreries del segle XIX. El comerç d'ultramar i la fabricació de vaixells van esdevenir les principals activitats de la població.

En el carrer de Sant Pau, gairebé a primera línia del mar, separada actualment per la carretera i les vies del tren, es troben una sèrie de cases modernistes i d'altres estils que van ser aixecades en la seva majoria per naviliers, comerciants i indians, tots ells beneficiats amb l'aventura americana. El passeig és un típic exemple dels eixamples de mar que van proliferar a les viles costaneres durant el segle XIX, amb sumptuosos edificis dels quals a Vilassar de Mar se n'ha conservat una bona mostra.

Vilassar de Mar. Cases del carrer de Sant Pau

Originàriament, la majoria de cases del poble tenien al seu davant, més enllà del carrer, un hort particular. En el cas del carrer de Sant Pau, quan es va rectificar el traçat de la carretera, a finals del segle XIX, aquest hort es va adossar a les façanes de les cases. Totes aquestes cases miren al mar, són de planta baixa i un o dos pisos i tenen una sortida posterior i un patí o jardí davanter tancat per reixes de ferro forjat. Malgrat no siguin del mateix estil arquitectònic, mantenen una certa homogeneïtat en el conjunt. Gran part d'aquestes cases van ser remodelades per l'arquitecte modernista i noucentista Eduard Ferrés i Puig, fill d'una família d'indians, el qual va introduir el formigó armat a Catalunya. La casa del carrer número 17 va ser el seu habitatge particular.

Casa Pau Jover | C/ Sant Pau, 2 | Arquitecte: Eduard Ferrés i Puig |
Petita torre d'estiueig encarregada per Pau Jover a començaments dels anys vint. Està formada per una planta baixa, un pis i un soterrani. El que més crida l'atenció és el gran color que hi ha a la façana on s'utilitzà rajoles de ceràmica vidriada de color blau i groc, amb motius florals per a decorar el primer pis. També es va utilitzar elements de ceràmica vidriada de color verd, blanc, blau i vermell per a decorar la barana del balcó. Per la decoració dels marcs de la porta i de la finestra de la planta baixa, s'utilitzà fragments de ceràmica vidriada de diferents colors. També es pot trobar elements d'aquest tipus en la decoració de les baranes de l'escala d'entrada a l'edifici.

Vilassar de Mar. Casa Pau Jover
 
Vilassar de Mar. Can Bassa
Can Bassa | C/ Sant Pau, 3-4 | Any: 1899 | Arquitecte: Eduard Ferrés i Puig |
És la casa més representativa d'aquest conjunt de cases i va ser construïda per encàrrec de l'indià Pere Sitges Bassa, fill d'una família de sagristans i campaners. La construcció està formada per planta baixa, pis, golfes i terrat amb una torre quadrada que queda a la part central de la façana. La façana està decorada amb grans relleus esculpits dins un repertori de guarniments florals d'inspiració medievalista que coronen les obertures (cap d'elles d'igual forma ni mida) amb trencaaigües amb escuts, florons, garlandes, figures himanes, impostes i capitells amb elements florals i animals, gàrgoles animals als angles de la torre.

Dins dels relleus de la façana destaca el particular escut de Vilassar, amb la data de construcció de l'habitatge, i la iconografia de motius americans, com el relleu esculpit del català del porró, que va amb barretina, i l'americà que beu mate, que vesteix robes cares, i que l'ha convertit en un símbol de l'arquitectura indiana de Catalunya, representant a tots els indians que van anar a Amèrica a enriquir-se i que van tornar als seus llocs d'origen, un cop havien fet els diners.


Vilassar de Mar. Relleus de Can Bassa

Vilassar de Mar. Can Nicet Matamala


Can Nicet Matamala | C/ Sant Pau, 7 | Any: 1916 | Arquitecte: Eduard Ferrés i Puig |
Edifici de tres plantes -planta baixa, dos pisos i un terrat- obra també d'Eduard Ferrés, on allunyat del ple modernisme de la seva primera època s'apropar a l'estil sezession vienès i que destaca per la galeria poligonal del pis principal que fa de balcó del superior.

Al coronament es troben quatre airosos pinacles coronats amb boles amb un plafó central on hi ha la inicial de la família d'industrials tèxtils Matamala. Els pinacles de la barana estan inspirats en els de l'edifici dels magatzems de can Damians -avui una botiga de C&A- al carrer Pelai de Barcelona que va construir el mateix arquitecte.
Vilassar de Mar. Can Pepito CalafatCan Pepito Calafat | C/ Sant Pau, 8 |
D'aquesta casa destaca la sobresortint tribuna del primer pis, amb tres arcs de fusta i vidres d'aire cubà. El balcó va de banda a banda amb dues obertures al segon pis. A partir d'aquesta planta exhibeix bells esgrafiats i relleus amb el segell purament modernista, que arriben fins a la cornisa bombada acabada amb quatre capcims o pinacles. 

Igualment, cal remarcar la barana del balcó que reflecteix ben clarament l'empremta art nouveau amb les garlandes de ferro forjat.

Vilassar de Mar. Can ViladomiuCan Viladomiu | C/ Sant Pau, 9-10 | Arquitecte: Josep Maria Ribas i Casas |
L'arquitecte Ribas i Casas bastí aquesta casa, on antigament hi havia dues cases de cós, a finals de la dècada dels anys 1920 per a la família de fabricants Viladomiu. D'estil noucentista, té unes obertures coronades amb un arc de punt rodó, amb ornamentació de terracotes arquitectòniques d'estil mediterrani.  L'entrada principal disposa de tres columnes que suporten una balconada superior.
 

Vilassar de Mar. Cal notari PeiraCal notari Peira | C/ Sant Pau, 15 |
Casa que disposa d'una composició acadèmica ben estudiada amb un joc d'eixos harmònics, on destaca la simètrica i equilibrada disposició dels relleus sobre cada una de les obertures a cada planta, i que té una correspondència amb els ulls de bou al capcer de l'edifici. El balcó únic amb reixa de garlandes i dues obertures conserva la simetria de la planta baixa i la del segon pis. També són interessants la cornisa i la sanefa en relleu fent ziga-zaga.


Vilassar de Mar. Casa Fornas


Can Piera, ara casa Fornas | C/ Sant Pau, 16 |
Típica i notable casa noucentista, de correspondència d'eixos amb vertical, de planta baixa i dos pisos, acabada l'última amb obertures de tres arcs. Destaca el rigorós i acurat treball de la barbacana, construcció en voladís feta amb bigues de fusta, que sobresurt del plom de la façana que sosté una minuciosa ornamentació de notable rajoleria.

Tant en la porta de l'entrada de la casa com les obertures, es poden veure uns guarniments d'uns relleus a tall de fruiteres, dins el més clàssic esperit i serena atmosfera noucentista.
Vilassar de Mar. Casa Ferrés i Puig


Casa Ferrés i Puig | C/ Sant Pau, 17 | Arquitecte: Eduard Ferrés i Puig
Refet sobre l'antiga fonda de can Cassà, l'arquitecte Eduard Ferrés va disposar aquí el seu habitatge. L'any 1915 hi aixecà un altre pis i hi va instal·lar el seu taller d'arquitecte.

Destaca el finestral de la segona planta, d'ample a ample de la façana. Són importants la reixa i la porta de forja, d'indubtable influència sezession. A l'interior de la casa, el sòcol de la planta baixa està decorat amb dibuixos fets amb estucat planxat. És obra de l'any 1920 i és una de les mostres d'ornamentació més importants del Maresme.

Bibliografia: Cooltur | Festacatalunya | Ajuntament de Vilassar de Mar |
Pat.mapa: arquitectura. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya